ailia ainur On Sabtu, 15 Juni 2013

Sekalipun al-Qur'an dan as-Sunnah / al-Hadits sama-sama sebagai sumber hukum Islam, namun diantara keduanya terdapat perbedaan-perbedaan yang cukup prinsipil. Perbedaan-perbedaan tersebut antara lain ialah :
As-Sunnah
Al-Qur’an
 1. Lafadz dan maknanya Hadist daripada    Nabi Muhammad saw.
 2. Setiap perkataan dan perbuatan nabi dianggap sebagai Hadist.
 3. Hadist sebagai perundangan kedua.
 4. Boleh membacanya ketika berhadas besar atau kecil.
 5.  Hadist tidak boleh dibaca dalam sholat.
 6. Hadist tidak terpelihara kandungan dan ketulenannya.
 7.  Hadist tidak terpelihara, boleh direka dan dipalsukan oleh orang lain.
 1. Lafadz dan makna Al-Qur’an daripada   Allah swt.
 2. Wahyu Al-Qur’an disampaikan oleh Allah swt kepada Nabi melalui perantara Malaikat Jibril as.
 3. Al-Qur’an sebagai perundangan pertama
 4. Tidak boleh membacanya ketika berhadas besar atau kecil.
 5. Al-Qur’an boleh dibaca dalam sholat.
 6. Al-Qur’an terpelihara kandungan dan ketulenannya.
 7. Al-Qur’an terpelihara hingga kiamat.

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments


Copyright © 2013. Diberdayakan oleh Blogger.
Blue Snowflake